บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายธนพัต วิสาพล

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็คทรอนิกส์)
       - ปี พ.ศ.2542
phar_user

นายธนพัต วิสาพล
Mr.Tanapat Wisapon
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
: 045353641
: tanapat.w@ubu.ac.th


ติดต่อ นายธนพัต วิสาพล

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed