บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   B.Pharm. (Hons.)
       - ปี พ.ศ.2541
       - จาก Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, Chiang Mai
       - ประเทศ ไทย
   M.Sc. in Pharmacy (Clinical Pharmacy)
       - ปี พ.ศ.2544
       - จาก Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen
       - ประเทศ ไทย
   Ph.D. Pharmacy
       - ปี พ.ศ.2559
       - จาก Division of Social Research in Medicines and Health, School of Pharmacy, University Park, Nottingham
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

รศ.ดร.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Teeraporn Sadira Supaphan
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
: 045353623
: teeraporn.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 18 Documents by author
- 117 Citations by 98 documents
- 6 h-index

ติดต่อ รศ.ดร.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed