บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

เภสัชกร

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2533
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชการ-เภสัชอุตสาหกรรม)
       - ปี พ.ศ.2542
       - จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
   Ph.D. Pharmaceutical Sciences
       - ปี พ.ศ.2551
       - จาก มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
phar_user

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn Sethaboupph
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ตำแหน่ง: เภสัชกร
: 045353623
: benjabhorn.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 4 Documents by author
- 65 Citations by 61 documents
- 4 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed