บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ
   American Academy of HIV Expert
       - ปี พ.ศ.2562
       - จาก American Academy of HIV Medicine
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   American Academy of HIV Pharmacist (AAHIVP)
       - ปี พ.ศ.2559
       - จาก American Academy of HIV Medicine
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   Clinical Educator resident (PGY-2)
       - ปี พ.ศ.2558
       - จาก University of Florida College of Pharmacy, Florida
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   Board Certified Pharmacotherapy Specialty (BCPS)
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก Board Certified of Pharmacy Specialty
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   Pharmacy practice resident (PGY-1)
       - ปี พ.ศ.2557
       - จาก Bon Secours Hospital Baltimore, Maryland
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   Doctor of Pharmacy
       - ปี พ.ศ.2556
       - จาก University of Maryland Baltimore School of Pharmacy
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
       - ปี พ.ศ.2547
       - จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
Asst.Prof.Dr.Uraiwan Akanit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353618
: uraiwan.a@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 2 Documents by author
- 5 Citations by 5 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed