บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี
       - ปี พ.ศ.2539
phar_user

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
Mrs.Virat Chantree
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
: 045353642
: virat.c@ubu.ac.th


ติดต่อ นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed