ติดต่องานพัฒนานักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดต่องานพัฒนานักศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 0-4535-3618 หมายเลขภายใน 3618
Email : studentaffairs.rx@ubu.ac.th