ข่าวกิจกรรม

ข่าวสารทั่วไป
รูปข่าว หัวข้อข่าว
phar_news_icon เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในงานประชุม ศคภท. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     21 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
31 พฤษภาคม 2566     สาวิตรี สอนพงษ์     33 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิศ ธานี (ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์)
24 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     102 ครั้ง
phar_news_icon การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
24 พฤษภาคม 2566     กวินนา การเพียร     3,059 ครั้ง
phar_news_icon ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล lexicomp
23 พฤษภาคม 2566     สาวิตรี สอนพงษ์     51 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์,ผศ.ทวนธน บุญลือ,นายอิสรภาพ คลาดโรค,นางสาววราภรณ์ เทพศรี
22 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     78 ครั้ง
phar_news_icon การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566
2 พฤษภาคม 2566     สุขุมา พวงมะลิ     33 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางพิชชานันท์ อร่ามโชติ
12 เมษายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     40 ครั้ง
phar_news_icon แจ้งการเปิดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ห้องสมุดคณะฯ) ช่วงปิดภาคการศึกษาปี 2565
5 เมษายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     484 ครั้ง
phar_news_icon ขอเชิญร่วมงานบุญสงกรานต์ ประจำปี 2566 “ซุ่มเย็น สุขใจ ไทเฮาเภสัช”
4 เมษายน 2566     ดารุณี นามห่อ     63 ครั้ง