ข่าวกิจกรรม

รับสมัครงาน
รูปข่าว หัวข้อข่าว
phar_news_icon รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6 ธันวาคม 2566     นิธินันท์ สุยะลา     79 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ธันวาคม 2566     นิธินันท์ สุยะลา     107 ครั้ง
phar_news_icon ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 พฤศจิกายน 2566     ชลธิชา จำใบรัตน์     68 ครั้ง
phar_news_icon ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
30 พฤศจิกายน 2566     ชลธิชา จำใบรัตน์     39 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีเเละเทคโนโลยีเภสัชกรรม
23 พฤศจิกายน 2566     ชลธิชา จำใบรัตน์     77 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 พฤศจิกายน 2566     นิธินันท์ สุยะลา     91 ครั้ง
phar_news_icon รับสมัครสอบเเข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำเเหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
8 พฤศจิกายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1,107 ครั้ง
phar_news_icon รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำเเหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีเเละเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 ตุลาคม 2566     ชลธิชา จำใบรัตน์     1,429 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2 ตุลาคม 2566     นิธินันท์ สุยะลา     271 ครั้ง
phar_news_icon ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาย่อยสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20 มิถุนายน 2566     นิธินันท์ สุยะลา     8,322 ครั้ง