ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อ/จัดจ้าง
รูปข่าว หัวข้อข่าว
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     21 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มีนาคม 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     39 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มีนาคม 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     31 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มีนาคม 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     70 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มีนาคม 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     25 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ (งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการติดตั้งครุภัณฑ์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     39 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงานและงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กุมภาพันธ์ 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     30 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งห้องปฏิบัติการ -20 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 กุมภาพันธ์ 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     55 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     39 ครั้ง
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กุมภาพันธ์ 2566     พิชชานันท์ อร่ามโชติ     60 ครั้ง