ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อ/จัดจ้าง
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 12
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่รองรับสีฟลูออเรสเซนต์พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 14
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร (UV-VIS Spectrophotometer) 18 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 50
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 26
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 16
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 22
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่รองรับสีฟลูออเรสเซนต์พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 26
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 16
phar_news_icon ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมยาอเนกประสงค์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 16
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร (UV-VIS Spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 27