ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อ/จัดจ้าง
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 13
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตรายและสารเคมีที่เสื่อมสภาพ พร้อมค่าบริการขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 13
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจ่ายสารละลายแบบต่อกับขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 11
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปรับปรุงป้ายแสดงชื่อและซ่อมแซมป้ายที่ชำรุด ของสถานปฏิบัติการชุมชน สาขา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 25
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาปริมาณความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 13
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 18 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 29
phar_news_icon ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งห้องปฏิบัติการ -20 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 22
phar_news_icon ประกาศราคากลางตู้แช่แข็งห้องปฏิบัติการ -20 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ 17 มกราคม 2566 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 32
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมยาอเนกประสงค์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 38
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 46
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 43
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่รองรับสีฟลูออเรสเซนต์พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 32
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร (UV-VIS Spectrophotometer) 18 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 104
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 59
phar_news_icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 53
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 44
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่รองรับสีฟลูออเรสเซนต์พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 79
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 36
phar_news_icon ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมยาอเนกประสงค์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 34
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร (UV-VIS Spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 49
phar_news_icon ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 31
phar_news_icon ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่รองรับสีฟลูออเรสเซนต์พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 35
phar_news_icon ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 29
phar_news_icon ประกาศราคากลาง ชุดเตรียมยาอเนกประสงค์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พฤศจิกายน 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 39
phar_news_icon ประกาศราคากลางเครื่องชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร (UV-VIS Spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด 31 ตุลาคม 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 29
phar_news_icon ราคากลางเครื่องตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 31 ตุลาคม 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 29
phar_news_icon ราคากลางเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง 31 ตุลาคม 2565 พิชชานันท์ อร่ามโชติ 115