ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
phar_news_icon ขอเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลส่องฟ้า ในอาสาสมัครสุขภาพดี" 25 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 66
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ และ นศ.ภ.ปริชญา ทองนา ได้รับทุนสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ 18 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 164
phar_news_icon เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE 16 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 183
phar_news_icon ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รัตนาภรณ์ แสนสุด นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ 15 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 83
phar_news_icon ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาในโครงการ Pharmacy Sports Day 4 พฤศจิกายน 2565 ณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง 19