ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม สถานที่ วันที่ ผู้โพส จำนวนคนดู
activity โครงการแข่งขันทักษะความรู้สมุนไพร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (หลังเก่า) จากวันที่
18 ก.พ. 2567 / 12:00 น.
ถึงวันที่
18 ก.พ. 2567 / 17:00 น.
ดารุณี นามห่อ 19
activity โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2567 ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จากวันที่
17 ก.พ. 2567 / 08:00 น.
ถึงวันที่
18 ก.พ. 2567 / 16:30 น.
ดารุณี นามห่อ 28
activity Online-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดย Professor Dr. Ros Kane จาก University of Lincoln และDr. Keivan Ahmadi จาก Imperial College London ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
21 ก.ย. 2566 / 08:30 น.
ถึงวันที่
21 ก.ย. 2566 / 16:45 น.
ดารุณี นามห่อ 33
activity ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดย Professor Dr. Ros Kane จาก University of Lincoln และDr. Keivan Ahmadi จาก Imperial College London ประชุมวิชาการ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จากวันที่
21 ก.ย. 2566 / 08:30 น.
ถึงวันที่
21 ก.ย. 2566 / 16:45 น.
ดารุณี นามห่อ 49
activity ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566 ประชุมวิชาการ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จากวันที่
26 ก.ค. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
27 ก.ค. 2566 / 16:15 น.
ดารุณี นามห่อ 109
activity ทดสอบ ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
1 เม.ย. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
1 เม.ย. 2566 / 16:00 น.
ดารุณี นามห่อ 192
activity Webinar Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Series : Progress in Clinical Pharmacy 2023 ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
12 มี.ค. 2566 / 08:15 น.
ถึงวันที่
12 มี.ค. 2566 / 12:15 น.
ดารุณี นามห่อ 159
activity ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Pharmacy Education National Conference 2023) Foresight in Pharmacy Education: The Next Move ประชุมวิชาการ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จากวันที่
18 พ.ค. 2566 / 08:45 น.
ถึงวันที่
19 พ.ค. 2566 / 16:30 น.
พีรวัฒน์ จินาทองไทย 384
activity พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมคณะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากวันที่
22 ธ.ค. 2565 / 00:00 น.
ถึงวันที่
22 ธ.ค. 2565 / 00:00 น.
พงศ์ภรณ์ ราตรี 160