ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม สถานที่ วันที่ ผู้โพส จำนวนคนดู
activity The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?” ประชุมวิชาการ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี จากวันที่
29 มิ.ย. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
30 มิ.ย. 2566 / 16:00 น.
ดารุณี นามห่อ 2
activity The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?” ประชุมวิชาการ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี จากวันที่
29 มิ.ย. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
30 มิ.ย. 2566 / 16:00 น.
ดารุณี นามห่อ 4
activity The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?” ประชุมวิชาการ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี จากวันที่
29 มิ.ย. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
30 มิ.ย. 2566 / 16:00 น.
ดารุณี นามห่อ 1