ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม สถานที่ วันที่ ผู้โพส จำนวนคนดู
activity ทดสอบ ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
1 เม.ย. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
1 เม.ย. 2566 / 16:00 น.
ดารุณี นามห่อ 62
activity Webinar Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Series : Progress in Clinical Pharmacy 2023 ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
12 มี.ค. 2566 / 08:15 น.
ถึงวันที่
12 มี.ค. 2566 / 12:15 น.
ดารุณี นามห่อ 39
activity ประชุมวิชาการเภสัชศาสตรศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Pharmacy Education National Conference 2023) Foresight in Pharmacy Education: The Next Move ประชุมวิชาการ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี จากวันที่
18 พ.ค. 2566 / 08:45 น.
ถึงวันที่
19 พ.ค. 2566 / 16:30 น.
ดารุณี นามห่อ 62
activity พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมคณะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากวันที่
22 ธ.ค. 2565 / 00:00 น.
ถึงวันที่
22 ธ.ค. 2565 / 00:00 น.
พงศ์ภรณ์ ราตรี 59
activity The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?” ประชุมวิชาการ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี จากวันที่
29 มิ.ย. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
30 มิ.ย. 2566 / 16:10 น.
ดารุณี นามห่อ 88