ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม สถานที่ วันที่ ผู้โพส จำนวนคนดู
activity Webinar Progress in Clinical Pharmacy 2024 ภายใต้โครงการประชุม UBU Pharmacotherapy series 2024 ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
3 มี.ค. 2567 / 09:00 น.
ถึงวันที่
3 มี.ค. 2567 / 12:00 น.
ดารุณี นามห่อ 16
activity ประชุมวิชาการ UBU Pharmacotherapy series 2024 ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
20 มี.ค. 2567 / 14:00 น.
ถึงวันที่
29 ส.ค. 2567 / 15:00 น.
ดารุณี นามห่อ 3
activity ประชุมวิชาการระดับชาติThe 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow ประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากวันที่
17 ก.พ. 2567 / 08:00 น.
ถึงวันที่
18 ก.พ. 2567 / 16:00 น.
สาวิตรี สอนพงษ์ 80
activity ประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow ประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากวันที่
17 ก.พ. 2567 / 09:00 น.
ถึงวันที่
18 ก.พ. 2567 / 12:00 น.
พีรวัฒน์ จินาทองไทย 148
activity ทดสอบระบบส่งผลงาน ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จากวันที่
1 มี.ค. 2567 / 08:00 น.
ถึงวันที่
1 มี.ค. 2567 / 15:30 น.
จุฑามาศ หงษ์ทอง 42
activity โครงการแข่งขันทักษะความรู้สมุนไพร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (หลังเก่า) จากวันที่
18 ก.พ. 2567 / 12:00 น.
ถึงวันที่
18 ก.พ. 2567 / 17:00 น.
ดารุณี นามห่อ 211
activity โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2567 ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จากวันที่
17 ก.พ. 2567 / 08:00 น.
ถึงวันที่
18 ก.พ. 2567 / 16:30 น.
ดารุณี นามห่อ 584
activity Online-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดย Professor Dr. Ros Kane จาก University of Lincoln และDr. Keivan Ahmadi จาก Imperial College London ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการออนไลน์ จากวันที่
21 ก.ย. 2566 / 08:30 น.
ถึงวันที่
21 ก.ย. 2566 / 16:45 น.
ดารุณี นามห่อ 232
activity ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดย Professor Dr. Ros Kane จาก University of Lincoln และDr. Keivan Ahmadi จาก Imperial College London ประชุมวิชาการ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จากวันที่
21 ก.ย. 2566 / 08:30 น.
ถึงวันที่
21 ก.ย. 2566 / 16:45 น.
ดารุณี นามห่อ 253
activity ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566 ประชุมวิชาการ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จากวันที่
26 ก.ค. 2566 / 08:00 น.
ถึงวันที่
27 ก.ค. 2566 / 16:15 น.
ดารุณี นามห่อ 304