ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

phar_news_icon

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ตามกำหนดการ ซึ่งกำหนดฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 19-20. ธันวาคม 2565 และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี