ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เตรียมพร้อม สอบสัมภาษณ์รอบ Quota และ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

phar_news_icon

เตรียมความพร้อม ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบ Quota และ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ในวันที่ 24 เมษายน 2566 

ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: