ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิธีรับตรงโควตา คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มใช้คะแนนทดสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 จัดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2566 (Onsite)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

Share this Post: