ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก วิธีรับตรงตรงโควตา คณะเภสัชศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์(โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มใช้คะแนน A-Level (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก วิธีรับตรงตรงโควตา คณะเภสัชศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์(โครงการพิเศษ) กลุ่มใช้คะแนน A-Level (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์(เฉพาะผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 เวลา 23.59 น.)คลิก-->ลิงค์เพื่อยืนยันสิทธิ์
2.(กรณีจะสละสิทธิ์)คลิกที่ลิงค์ Downloand เอกสาร-->เอกสารการสละสิทธิ์
3.แนบเอกสารการสละสิทธิ์ในระบบ
4.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MyTcas ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ค.66 (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์)Share this Post: