ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การแต่งกายในการรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

phar_news_icon

การแต่งกายในการรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคารรับปริญญา)

Share this Post: