ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCA3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

phar_news_icon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TCAS 3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
คณะเภสัชศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
คลิกอ่านประกาศ >> https://shorturl.asia/PGW2T
ขั้นตอน/รายละเอียดกำหนดการ
1. ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 29-31 พ.ค. 2566 ("เมนูผลการสมัคร")
หมายเหตุ : ผู้ที่ยังไม่เคยใช้ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ ให้ลงทะเบียนใช้ระบบก่อน คลิก >> https://shorturl.asia/PzFqx
2. กรอกประวัติและส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่เกิน 1 มิ.ย. 66 หลังวันชำระวันถัดไป ("เมนูผลการสมัคร")
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์ https://shorturl.asia/yRVxl

Share this Post: