ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิทินการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

ปฏิทินการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

Share this Post: