ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบที่ 4 DIRECT ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

คลิ๊ก>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับหลักสูตรที่มีการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> คณะเภสัชศาสตร์
ขั้นตอน/รายละเอียดกำหนดการ
1. แจ้งจำนงเข้าศึกษาที่เว็บไซต์รับสมัคร reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่โดยกรอกประวัติรายงานตัวผ่านเว็บไซต์รับสมัคร
3. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิ.ย.66 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

Share this Post: