ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาย่อยสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาย่อย สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศขยายเวลารับสมัคร
2 ใบสมัครงาน
Share this Post: