ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

phar_news_icon

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารเเนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรับสมัคร
2 ใบสมัครงาน
Share this Post: