ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา UBU i-Camp 2024 ประจำปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา UBU i-Camp 2024 ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

- ประกาศฯ และขั้นตอน : https://drive.google.com/.../1HJiZl049oVGyogG.../view
- ประกาศเรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567 : https://drive.google.com/.../1yjySpmIID1HlWTtknCsI0D.../view
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเภสัชศาสตร์ : https://drive.google.com/.../1keVXmozsv7epmVZbhsmL7.../view

Share this Post: