ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำเเหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

phar_news_icon

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารที่เเนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
Share this Post: