ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 1 Portfolio รอบค่ายส่งเสริมฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับผู้ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 

  • ผู้มีรายชื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพฯพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2566
  • ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://admission.ubu.ac.th/admission/home

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจากลำดับสำรองค่าย 2567 คณะเภสัชศาสตร์
2 ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพ รอบ Portfolio 2567
Share this Post: