ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการและความคาดหวังในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

  • ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ https://shorturl.asia/7A9iX
  • ตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2566


Share this Post: