ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 3 วิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 3 วิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ประจำปีการศึกษา 2567

แผนการรับ

  • วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 10 คน
  • วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน 10 คน

ข้อมูลการสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 
  • ติดตามปฏิทินและสมัครได้ที่ https://www9.si.mahidol.ac.th/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกฯ ใหม่
Share this Post: