ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS 2 วิธีรับตรงรอบ Quota และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS 2 วิธีรับตรงรอบ Quota และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2567 

ให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพฯพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในระหว่างวันที่ 10 - 31 พฤษภาคม 2567

2. ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบคัดเลือกกลาง ทปอ. TCAS ในระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567

3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศมหาวิทยาลัย
2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเภสัชศาสตร์
Share this Post: