ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS 3 วิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ubu.ac.th/admission/

ผู้มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการ ดังนี้

1. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและกรอกประวัติรายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567

2. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศมหาวิทยาลัย
2 ประกาศรายชื่อคณะเภสัชศาสตร์
Share this Post: