ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS 2 วิธีรับตรงรอบ QUOTA และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS 2 วิธีรับตรงรอบ Quota และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพฯพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567

2. ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบคัดเลือกกลาง ทปอ. TCAS ในระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567

3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบQuota2567เพิ่มติม2เภสัช
Share this Post: