ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 1 วิธีรับตรงผ่านค่ายส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (UBU i-Camp 2025) ประจำปีการศึกษา 2568

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 1 วิธีรับตรงผ่านค่ายส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (UBU i-Camp 2025) ประจำปีการศึกษา 2568 (สมัครฟรี>>รับสมัครทั่วประเทศไม่มีการแบ่งภาค)

เปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่17 มิถุนายน 2567 - 23 สิงหาคม 2567
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 นี้เท่านั้น
2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์เลือกได้เพียง 1 ค่าย/1 รอบเท่านั้น
3. ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
4. โปรดศึกษาเงื่อนไขการสมัครค่ายแต่ละคณะ/สาขา เกรดเฉลี่ย เกรดกลุ่มสาระ รูปแบบการจัดค่าย Online/Onsite และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยละเอียด

เอกสารที่ผู้สมัครจะต้องส่งในระบบรับสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (แนบ ใบ ปพ.1)
2. เอกสารรับรองคุณสมบัติเพิ่มเติมในการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ผู้ที่สมัครด้วยคุณสมบัติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แนบหนังสือรับรอง (ปพ.7) หรือเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ โดยรับรองว่าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษพร้อมระบุชื่อห้องเรียน
  • ผู้สมัครด้วยคุณสมบัติค่ายโอลิมปิกวิชาการ แนบเกียรติบัตรหรือเอกสารรับรองการผ่านค่าย
  • ผู้สมัครด้วยคุณสมบัติคะแนนภาษาอังกฤษ แนบเอกสารผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
3. หนังสือรับรองหน่วยกิตและผลการเรียน (แนบแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)
**ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์*
เว็บไซต์รับสมัคร : https://admission.ubu.ac.th/admission/home


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 คุณสมบัติเพิ่มเติมในการสมัคร
2 หนังสือรับรองหน่วยกิตและผลการเรียน
3 คำแนะนำการสมัคร
Share this Post: