ข่าวประชาสัมพันธ์

phar_news_icon

ปักหมุด   Webinar Progress in Clinical Pharmacy 2024 ภายใต้โครงการประชุม UBU Pharmacotherapy series 2024 (รูปแ อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ปณาลี ท้าวเพชร และ นศ.ภ.วริศรา อภิชาตวาณิช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ภัทรณิชา ดงอนนท์ และ นศ.ภ.ศิริขวัญ ถามะพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ปภังกร ดวนใหญ่ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศ อ่านต่อคลิก...