ข่าวประชาสัมพันธ์

phar_news_icon

ปักหมุด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์การสัญจรและใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ปักหมุด   ประชุมวิชาการ UBU Pharmacotherapy series 2024

phar_news_icon

ปักหมุด   No gift policy

phar_news_icon

ข่าวใหม่   นางสาวอภิชา ปิ่นสกุล นศภ.ม.อุบลฯ คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ณ ประเทศอั อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "สถาบันหลักที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน อ่านต่อคลิก...