ข่าวประชาสัมพันธ์

phar_news_icon

ปักหมุด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์การสัญจรและใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ปักหมุด   ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2024 (UBPHAR 2024) : Real World Application of Pharmacist in O อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ปักหมุด   ประชุมวิชาการ UBU Pharmacotherapy series 2024

phar_news_icon

ข่าวใหม่   ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

phar_news_icon

ข่าวใหม่   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 1 วิธีรับตรงผ่านค่ายส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศ อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   แผนและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2568