ข่าวประชาสัมพันธ์

phar_news_icon

ปักหมุด   Webinar Progress in Clinical Pharmacy 2024 ภายใต้โครงการประชุม UBU Pharmacotherapy series 2024 (รูปแ อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 3 วิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast อ่านต่อคลิก...

phar_news_icon

ข่าวใหม่   อ.ภก.พลพันธ์ ศิลปพิบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญกันเกราทอง บัณฑิตเกียรตินิยม ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการ อ่านต่อคลิก...