ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์การสัญจรและใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงการเปิดภาคเรียน "นักศึกษาเภสัชฯรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์การสัญจรและใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงการเปิดภาคเรียน
"นักศึกษาเภสัชฯรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

Share this Post: