ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้โพส จำนวนคนดู
icon_activity กลุ่ม​วิชาเภสัชกรรม​ปฏิบัติ​ จัดการเรียนการสอนรายวิชา​เภสัช​กรรมการจ่ายยา สำหรับ​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ชั้นปี​ที่​ 3 ปีการศึกษา​ 2565 25 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 207
icon_activity รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้รับเชิญในฐานะ Liaison professor of University of Toyama 25 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 202
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 23 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 155
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร 23 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 89
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการพัฒนาแนวคิด ด้านชีวเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 21 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 453
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศกัมพูชา 18 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 637
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ workshop ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์โรงพยาบาล 14 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 470
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน 11 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 94
icon_activity ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ เภสัชกรคำภีร์ เขตมนตรี 1 พฤศจิกายน 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 92
icon_activity การสัมมนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Outcomes Based Education (OBE) 27 ตุลาคม 2565 พงศ์ภรณ์ ราตรี 144