ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     13 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดกิจกรรมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1/2566
29 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     55 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
27 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     29 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
13 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     292 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
13 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     136 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
13 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     118 ครั้ง
icon_activity การอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Learning Method in Pharmacy
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     233 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     158 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     133 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
9 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     295 ครั้ง