ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity กิจกรรม​การนำเสนอการวิเคราะห์งานวิจัยทางบริหารเภสัชกิจ ประจำปี​การศึกษา 2566​ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
1 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     53 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
1 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     65 ครั้ง
icon_activity กิจกรรม​การนำเสนอแผนธุรกิจ​การเปิดร้านยา ประจำปี​ 2566​
23 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     172 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     125 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
19 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     92 ครั้ง
icon_activity การบรรยาย เขียนเรซูเม่ให้ปัง!...จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน โดยวิทยากรจาก บริษัท JOBTOPGUN
12 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     48 ครั้ง
icon_activity บรรยากาศกิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
9 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     202 ครั้ง
icon_activity ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ของคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2565
7 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     169 ครั้ง
icon_activity บรรยายการฝึกซ้อมย่อย ระดับคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
7 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     63 ครั้ง
icon_activity บรรยากาศการนำเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จากการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566
7 กุมภาพันธ์ 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     72 ครั้ง