ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษีไศล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
1 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     354 ครั้ง
icon_activity โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศิษย์เก่า และเภสัชกรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
1 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     337 ครั้ง
icon_activity บริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ การผลิตเภสัชกรสำหรับโรงพยาบาลในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
30 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     381 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
29 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     329 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำยืนวิทยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
23 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     494 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
9 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     575 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมสื่อสารองค์กร “OCN Road Show 2023” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     280 ครั้ง
icon_activity งานประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566
3 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     340 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     302 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
24 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     203 ครั้ง