ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการบริหารจัดการด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
1 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     276 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     325 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม UBU Phar-Staff Fair 2024 “งานดี มีโชว์”
25 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     499 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
21 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     296 ครั้ง
icon_activity หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชาสัมพันธ์ สาธิตการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย และทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/น้ำแข็ง
20 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     229 ครั้ง
icon_activity งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Roadshow คณะเภสัชศาสตร์
20 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     216 ครั้ง
icon_activity นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาเภสัชอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
20 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     177 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
7 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     316 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วม โครงการทำดีเพื่อพ่อ พาหมอสู่ชุมชน ยลถิ่นนารายณ์ บรรทมสินธ์ุ บนแผ่นดินสามเหลี่ยมมรกต และ โครงการ​ Goal of IPE Focusing on competency
4 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     215 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 มีนาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     228 ครั้ง