ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมการวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
20 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     208 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
19 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     163 ครั้ง
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม UBU Pharmatalent ครั้งที่ 1
17 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     210 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรเลี่ยงพระสงฆ์ 9 รูป ประจำปี 2566
16 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     232 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
16 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     190 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมออกบูธงานนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25
12 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     254 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
10 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     280 ครั้ง
icon_activity การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
7 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     198 ครั้ง
icon_activity การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
7 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     231 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่
5 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     165 ครั้ง