ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity อบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     394 ครั้ง
icon_activity ​โครงการ​เตรียม​ความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ​เพื่อ​การ​ฝึก​ปฏิบัติงาน​วิชาชีพ​ภาคสาขาหลัก สำหรับ​นักศึกษา​เภสัชศาสตร์ชั้นปี​ที่​ 5 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     432 ครั้ง
icon_activity พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
17 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     827 ครั้ง
icon_activity การแสดงผลงานการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สาขาเภสัชอุตสาหการ รายวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงาม
17 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     422 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     510 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
15 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     354 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     386 ครั้ง
icon_activity ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานเกษตรอีสานใต้ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     190 ครั้ง
icon_activity ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     288 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักและเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     472 ครั้ง