ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงานด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ร่มกันเกรา ประจำปี 2566
22 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     519 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2566
21 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     554 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     587 ครั้ง
icon_activity การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย เรื่อง “ฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอางตามกฎหมาย” และ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”
15 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     562 ครั้ง
icon_activity PHARM CAMP UBU 2023 "ค้นฟ้าหาตัวตน สู่การเป็นเภสัชกร"
11 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1111 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio สำหรับผู้ผ่าน "UBU i-Camp 2024"
11 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1125 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ 5 ก่อนออกฝึก​ปฏิบัติงาน​วิชาชีพ​ภาคสาขาหลัก (การบริบาลทางเภสัชกรรม​และเภสัช​กรรมอุตสาหการ)​
6 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     590 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษีไศล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
1 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     614 ครั้ง
icon_activity โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศิษย์เก่า และเภสัชกรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
1 กันยายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     558 ครั้ง
icon_activity บริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ การผลิตเภสัชกรสำหรับโรงพยาบาลในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
30 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     679 ครั้ง