ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม UBU PHARMACY EVENT
10 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     480 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
9 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     388 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” ครั้งที่ 1
6 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     542 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     513 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการ Goal of IPE Focusing on competency
30 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     349 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ครั้งที่ 3​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ภาคบังคับ​ ​นักศึกษา​ชั้นปี​ที่​ 4 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566
27 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     553 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
23 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     476 ครั้ง
icon_activity ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ
20 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     416 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ครั้งที่ 2​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ภาคบังคับ​ ​นักศึกษา​ชั้นปี​ที่​ 4 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566
19 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     877 ครั้ง
icon_activity นักเรียนโครงการ วมว.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
19 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     443 ครั้ง