ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำยืนวิทยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
23 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     720 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
9 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     882 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมสื่อสารองค์กร “OCN Road Show 2023” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     442 ครั้ง
icon_activity งานประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566
3 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     559 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     496 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
24 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     380 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมการวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
20 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     390 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
19 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     318 ครั้ง
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม UBU Pharmatalent ครั้งที่ 1
17 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     403 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรเลี่ยงพระสงฆ์ 9 รูป ประจำปี 2566
16 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     406 ครั้ง