ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity การแสดงผลงานการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สาขาเภสัชอุตสาหการ รายวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงาม
17 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     477 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     567 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
15 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     393 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     421 ครั้ง
icon_activity ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานเกษตรอีสานใต้ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     215 ครั้ง
icon_activity ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     323 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักและเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     507 ครั้ง
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม UBU PHARMACY EVENT
10 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     555 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
9 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     440 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” ครั้งที่ 1
6 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     607 ครั้ง