ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
14 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     744 ครั้ง
icon_activity สมาคมร้านขายยามอบเงินสนับสนุน สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 10,000 บาท
8 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     470 ครั้ง
icon_activity กลุ่ม​วิชาเภสัชกรรม​ปฏิบัติ​ จัดการเรียนการสอนรายวิชา​เภสัช​กรรมการจ่ายยา สำหรับ​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ชั้นปี​ที่​ 3 ปีการศึกษา​ 2565
25 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     787 ครั้ง
icon_activity รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้รับเชิญในฐานะ Liaison professor of University of Toyama
25 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     730 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
23 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     574 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร
23 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     423 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการพัฒนาแนวคิด ด้านชีวเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
21 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1237 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศกัมพูชา
18 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1318 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ workshop ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์โรงพยาบาล
14 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1091 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน
11 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     483 ครั้ง