ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม​การนำเสนอการวิเคราะห์งานวิจัยทางบริหารเภสัชกิจ ประจำปี​การศึกษา 2566​ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

icon_activity

กิจกรรม​การนำเสนอการวิเคราะห์งานวิจัยทางบริหารเภสัชกิจ ประจำปีการศึกษา​ 2566​

รายวิชา 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิเคราะห์งานวิจัยทางบริหารเภสัชกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้การทำกิจกรรมวิเคราะห์จากงานวิจัยเป็นฐาน ฝึกทักษะวิเคราะห์ การนำเสนอทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ SMART Classroom อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: