ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดทำ “น้ำอบไทย” ต้อนรับสงกรานต์ 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานปฏิบัติการ ได้จัดทำ "น้ำอบไทย" ต้อนรับสงกรานต์ 2566 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ใช้ในประเพณีงานสงกรานต์ของมหาวิทยาลัย ของคณะ เพื่อรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ นำไปสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำไปถวายให้กับวัดต่างๆเพื่อใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ต่อไป

Share this Post: