ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “ซุ่มเย็น สุขใจ ไทเฮาเภสัช” ประจำปี 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้จัดกิจกรรม “ซุ่มเย็น สุขใจ ไทเฮาเภสัช” ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และ สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร ภายในกิจกรรมมีพิธีขอขมาพระรัตนตรัย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ศาลปู่หอมย่าศรีมาส จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจากท่านผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และจากนั้นเป็นการนำต้นเงินผ้าป่าสามัคคี ชุดสังฆทาน และน้ำอบไทย โดยความร่วมแรงร่วมใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ บคลากร ในการร่วมบริจาค สมทบเป็นสิ่งของสำหรับจัดชุดสังฆทาน ไปถวาย และสรงน้ำพระ ณ วัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 

Share this Post: