ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยายการฝึกซ้อมย่อย ระดับคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

icon_activity

ภาพบรรยายการฝึกซ้อมย่อยช่วงเช้า ระดับคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในการฝึกซ้อม ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: