ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การบรรยาย เขียนเรซูเม่ให้ปัง!...จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน โดยวิทยากรจาก บริษัท JOBTOPGUN

icon_activity

การบรรยาย เขียนเรซูเม่ให้ปัง!...จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน โดยวิทยากรจาก บริษัท JOBTOPGUN คุณจุฑาทิพย์ แร่เพชร ซึ่งจัดการบรรยายให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และ ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสมัครงานในอนาคตต่อไป ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมมงคลนาม อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: