ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยากาศกิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

icon_activity

บรรยากาศกิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม ณ ลานยาหม้อ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ภายในกิจกรรม มีการบันทึกภาพหมู่กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร การมอบของที่ระลึกของคณาจารย์ให้แก่บัณฑิต จากนั้นเป็นกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และบัณฑิตถ่ายภาพกับญาติตามอัธยาศัย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24 ทุกท่านด้วยนะครับ

Share this Post: