ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     575 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการ Goal of IPE Focusing on competency
30 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     395 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ครั้งที่ 3​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ภาคบังคับ​ ​นักศึกษา​ชั้นปี​ที่​ 4 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566
27 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     596 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
23 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     521 ครั้ง
icon_activity ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ
20 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     468 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ครั้งที่ 2​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ภาคบังคับ​ ​นักศึกษา​ชั้นปี​ที่​ 4 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566
19 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     938 ครั้ง
icon_activity นักเรียนโครงการ วมว.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
19 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     494 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
17 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     2203 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” 2566
17 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     430 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ภาคบังคับ​ ​นักศึกษา​ชั้นปี​ที่​ 4 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566
13 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     901 ครั้ง