ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS2 วิธีรับตรงรอบ Quota และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

icon_activity

งานบริการการศึกษา(งานวิชาการ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS2 วิธีรับตรงรอบ Quota และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Share this Post: