ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Amita Verma จากประเทศอินเดีย เพื่อหาลือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Amita Verma หัวหน้าภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sam Higginbottom University of Agriculture Technology and Sciences, ประเทศอินเดีย และ รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหาลือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: